DIsclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel drsFILM haar best doet alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. drsFILM ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De producent heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van het gebruikte archiefmateriaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. De producent heeft voor zover redelijkerwijs mogelijk zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden.