17

De reizen van Ingmar Heytze

Servaasbolwerk 18 – 33, waar vroeger een bunker stond

Kaart bekijken

kaart

De reizen van Ingmar Heytze

In de Reizen van Ingmar Heytze probeert de dichter uit alle macht zijn leefwereld te vergroten.

Heytze (Utrecht 1970) is naast dichter ook performer. In de film eindigen zijn reizen door de stad met een optreden in gezelschap van collega Tjitske Jansen tijdens de Museumnacht. Ze doen dat graag en met succes, maar als gevolg van Ingmars reisangst niet al te vaak en dan alleen in Utrecht.

De reizen van Ingmar Heytze2

Tussendoor inspecteert hij de moeizame afbraak van de bunker aan het einde van de Nieuwegracht, die zo gecamoufleerd is dat de meeste Utrechters niet eens van zijn bestaan afweten. Ook bezoekt hij de door hem bewonderde schilder Dolf Zwerver, wiens visie op de kunst hij in vele opzichten deelt: kunst mag best begrijpelijk en herkenbaar zijn. Een schilderij of gedicht wordt daardoor niet per definitie plat en inhoudsloos. Het is juist de opgelegde en kunstmatige diepzinnigheid die veel moderne kunst voor het publiek onverteerbaar maakt.

De reizen van Ingmar Heytze

Heytze: ‘Er is een polemiek geweest met de dichter Ilja Leonard Pfeijffer, die mij en anderen verwijt dat we veel te makkelijke en te toegankelijke poëzie schrijven. Daardoor zou ons werk simpel en oppervlakkig zijn. Zoals veel mensen vinden dat de schilderijen van Dolf te makkelijk zijn vanwege hun herkenbare karakter. Dit is een veel te simpele benadering. Er wordt geen waarde gehecht aan de verbeeldingswereld van een kunstenaar.’ Heytze en Jansen bespreken bij het theehuis Rhijnauwen hun komende poëzieoptreden. Hier vertelt hij over zijn reisangst. Het landschap aan de Kromme Rijn – waar hij die op de motor probeert de overwinnen – doet hem denken aan de schilderijen van Dolf Zwerver.